020-4221323

Klant Cases

Zes voorbeelden van interventies bij verschillende klanten, thema’s en bijeenkomsten:
Het Nieuwe Werken bij een overheidsdienst
Een kenniscongres van een expertisecentrum
Samenwerken in de keten bij multiprobleem gezinnen
Klant op 1 bij een supermarktketen
Generatie Y bij een softwarebouwer
Ondernemerschap in de zorg bij een zorginstelling

De vraag:
Ons antwoord  
1

Het Nieuwe Werken

Wij gaan HNW invoeren. Sommige collega’s staan te popelen, anderen missen nu al hun vaste plek. Ruzie over flexplekken, collega’s die onvindbaar zijn en medewerkers die zich ontheemd voelen; dat soort zaken willen we voorkomen.

Een vraag van een overheidsdienst.

Ons antwoord  

Ons antwoord: Goed gevoel, slecht gevoel.

Eerst geven we ruim baan aan alles wat er leeft met betrekking tot HNW. In ‘goed gevoel, slecht gevoel’ halen de acteurs alle voors en tegens van HNW op en spelen die direct uit. Alle zorgen, wensen, angsten, voor- en nadelen komen zo onverbiddelijk aan het licht. Maar door de relativerende humor waarmee het gebeurt heeft het een louterende werking op het publiek: dat moest even uit de lucht!

Nu kunnen we zaken doen:

In interactieve workshops brainstormen deelnemers aan de hand van uitgespeelde praktijkcases over de vraag wat een ieder kan doen om HNW wel tot een succes te maken.

Tot slot komen alle ideeën samen in de Ideeën Arena, een speels selectiespel waarin uit alle ideeën in hoog tempo Het Beste Idee gekozen wordt.


sluiten 
De vraag:
Ons antwoord  
2

Red ons congres!

We organiseren een congres over actuele thema’s in ons werkveld, maar we willen niet alleen maar sprekende hoofden waarbij iedereen halverwege wegdommelt. We willen  sfeer, beleving en reuring!

Een expertisecentrum organiseert een congres voor 250 klanten en relaties.

Ons antwoord  

Ons antwoord: de Parade

We kiezen voor het Paradeconcept: bezoekers betreden een kermisterrein waar alles kan, maar niks hoeft, waar iedere bezoeker uit een bont aanbod zijn eigen ‘attracties’ kiest. Er is een centraal plein met horeca en plenaire activiteiten. Daaromheen zijn tien ‘tenten’ met een doorlopend aanbod van inhoudelijke activiteiten: workshops, lezingen, demonstraties, etc. Er is muziek, er zijn cabarateske entre-acts en onze creatief dagvoorzitter praat de boel aan elkaar.

Conclusie:

We sluiten af met een Grande Finale waarin alles nog eens muzikaal de revue –what’s in a name- passeert. Alle congresgangers zijn gebleven en doen volop mee.

sluiten 
De vraag:
Ons antwoord  
3

Samenwerken in de keten

Jeugdzorg, politie, Reclassering, CWI, buurtregisseurs en Onderwijsinspectie: in de aanpak van multiprobleem gezinnen wordt flink langs elkaar heen gewerkt. Binnenkort zitten we met  al die partijen bij elkaar om het over de samenwerking te hebben. We zoeken iets dat recht doet aan de complexiteit van ons werk, maar dat ook 'lucht' brengt; er mag gelachen worden.

Verschillende overheidsdiensten willen beter samenwerken.

Ons antwoord  

Onze aanpak:

Dit leent zich bij uitstek voor Multiprobleem acteren, een theaterinterventie waarin ketensamenwerking tussen organisaties op hilarische wijze verbeeld wordt. Dat dat snel fout gaat, wijst de praktijk uit.

De uitvoering:

Onze programmamaker schrijft een stuk met de titel “Samenwerken doe je zo!”  De acteurs zullen de aanwezige partijen wel eens even laten zien hoe je dat doet, samenwerken vanuit verschillende rollen. Dat is immers hun beroep! Maar binnen de kortste keren ontstaat er discussie over rollen, taken, bevoegdheden: wie heeft de regie?!  Het stuk loopt vast. Het is toch lastiger dan ze dachten… Tijd om hulp uit de zaal in te roepen!

sluiten 
De vraag:
Ons antwoord  
4

Klant op 1

Wij scoren laag op klantgerichtheid. Daar gaan we iets aan doen, maar we willen geen standaard training. Hebben jullie iets waarin bewustwording en kennisoverdracht op een speelse manier samen gaan?

Met deze vraag komt een supermarktketen bij Kapok. 

Ons antwoord  

Onze aanpak:

Onze programmamakers bedenken samen met de klant een aanpak die op 3 pijlers rust:

 •     kennisoverdracht: wat moeten alle medewerkers vanaf nu gewoon doen mbt klantgerichtheid
 •     co-creatie: de medewerkers hebben zelf ongetwijfeld goede ideeën over klantgerichtheid.
 •     leiderschap: de leidinggevenden moeten het vuurtje opstoken en brandende houden.

De interne opleider:

Die co-creatie was winst. Dat zorgt voor draagvlak, want  wie wil z’n eigen ideeën niet uitvoeren?

De uitvoering:

We kiezen voor een Roadshow  langs alle supermarkten en produktiebedrijven. Daarmee wordt het thema klantgerichtheid in korte tijd in de hele organisatie geïnjecteerd.
Een greep uit de interventies:

 • Een kennisquiz over zin en onzin van klant op1
 • Regietheater
 • In een Ideeën-arena mogen deelnemers hun ideeën spuien en er zelf een top 3 uit samenstellen. Dit zorgt ervoor dat de sessies bruisen en veel ideeën opleveren.
 • Rolmodelsessies voor de leidinggevenden waarin de focus ligt op hun rol als aanjager van het thema.
 • Een animatie over klantgerichtheid. Deze wordt toegevoegd aan de e-learning module voor nieuwe medewerkers.

Conclusie:

De Roadshow duurt bijna een jaar. Een jaar waarin de supermarkt stap voor stap 4 plaatsen stijgt op de klanttevredenheids-monitor.

sluiten 
De vraag:
Ons antwoord  
5

Generatie Y

In onze hightech organisatie werken briljante jonge professionals die schitterende dingen maken. Maar de directieleden en senior managers -allen 50+ - weten daar weinig tot niets van. Het gevaar dreigt dat de jonge talenten afhaken. Hoe brengen we die generaties bij elkaar?

Een vraag van een ICT-bedrijf.

Ons antwoord  

Onze aanpak: de Reis van de Held

Na gesprekken met medewerkers van alle generaties, kiezen we voor 'De Reis van de Held'. Samen met een aantal jonge talenten spelen we een aantal van hun succesverhalen na. Daarin spelen de talenten zichzelf en nemen wij alle andere rollen op ons. Hierdoor komen hun verhalen echt tot leven; het wordt direct voelbaar wat de jonkies hebben moeten overwinnen om dat succes te bereiken. De aanwezige seniors zitten op het puntje van hun stoel en met ieder verhaal groeit het besef en de waardering.

Daarna verleggen we de focus naar de seniors. Hoe verhouden jullie je tot die aanstormende talenten? Hoe kijk jij naar ze, wat weet je van ze? Daarover gaan de acteurs met de aanwezigen in gesprek en als alle onderliggende zorgen, angsten en onzekerheden benoemd zijn, wordt “Oude Helden, Jonge Helden” ingezet, een lied dat volledig bestaat uit uitspraken van de mensen in de zaal. De verhoudingen in de zaal worden voelbaar op het podium en raken mensen in hun hart. 

sluiten 
De vraag:
Ons antwoord  
6

Ondernemerschap in de zorg

Wij moeten ondernemend gaan denken en handelen, maar de mensen op de werkvloer zien dat niet zitten. Hoe krijgen we het thema ondernemerschap bij hen tussen de oren?

De directie van een zorginstelling wil met de medewerkers in gesprek.

Ons antwoord  

Onze aanpak:

- want tijdens interviews blijkt dat de term ‘ondernemerschap’ verkeerde associaties oproept bij de medewerkers:

Ik ben toch geen autoverkoper! Ik bied zorg!

En daar zit hem dus de kneep: als ‘ondernemerschap’ voor de medewerkers niet rijmt met hun beeld van zorg, dan gaan ze het natuurlijk nooit doen.

Het directielid:

En dat was dus de eerste eye-opener voor ons als directie; de medewerkers zaten helemaal niet  in de weerstand! Ze verdedigden de kernwaarden van hun werk

De uitvoering:

We kiezen voor een mix van interventies die directie en werkvloer in staat stellen gezamenlijk te onderzoeken of  ‘ondernemerschap’ te rijmen valt met de kernwaarden van de zorg. En zo ja, hoe? De aanwezigen spreken zorgen uit, onderzoeken, verleggen associaties en vinden manieren om ondernemerschap in de praktijk vorm te geven.

Een greep uit de interventies:

 • Een Barkrukgesprek waarin alle taboes worden uitgesproken
 • Speeddaten met de directie
 • Kennis- en Inspiratieworkshops waarin verantwoord ondernemerschap centraal staat
 • Regietheater
 • De Ideeënarena, een bruisende brainstorm met alle aanwezigen
 • Een Improvisatiescene waarin de belangrijkste punten van de dag op de revue passeren

Een medewerker na afloop:

Ik wist niet dat ondernemerschap zo bij me past. Heb gewoon zin om ermee aan de slag te gaan!

Een andere medewerker:

Ik dacht dat dat ondernemerschap iets van de directie was, maar nu zie ik dat het me kan helpen om mijn cliënten beter te bedienen.

Conclusie:

Een paar weken later worden we uitgenodigd om een vervolgdag te organiseren.

sluiten 

Ik werk met verschillende acteursbureaus, maar bij Kapok is het altijd goed.

onze referenties

lees meer reacties van klanten

Contact

020-4221323

kapok@kapok.nl

Winthontstraat 3-5

1013 BR Amsterdam

Dit zeggen klanten

Die acteurs van (..een ander acteursbureau..) komen een toneelstukje spelen, maar de acteurs van kapok - Dat zijn de gesprekspartners die ik zoek.

Iets vragen of zeggen?