Skip to main content
XS SM MD LG XL XXL XXXL

Bedrijfstheater

Het moet kort, verrassend, en ráák zijn.

Je wilt meer dan pratende hoofden. Je zoekt interactie en beleving. Hoe krijg je de mensen méé?

Klantcase Sociale Veiligheid

Socialeveiligheid2

Klant: Een GGZ instelling

“Uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek dat lang niet alle medewerkers zich veilig voelen om zich uit te spreken of een andere mening te hebben. Vervolgens hebben we in overleg met alle medewerkers een nieuwe Gedragscode opgesteld, maar dat bleek een dode letter. Het leeft totaal niet en we hebben de indruk dat er niets veranderd is."

Laat me het antwoord zien

We pakken gedragsregels uit de Gedragscode waar niemand het eigenlijk  mee oneens kan zijn: ‘We kunnen op onze professionaliteit aangesproken worden’, en ‘We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen’. Mooie regels, maar wat betekenen die precies? Deze zetten we om in scenes en sketches waaruit blijkt dat verschillende collega’s daar verschillend invulling aan geven. We poneren stellingen en laten mensen stemmen met hun voeten: waar sta jij? Collega’s gaan met elkaar in gesprek, bevragen elkaar en formuleren gezamenlijk hoe ze de regels in hun dagelijkse praktijk vorm kunnen geven: “Okay, dus als jij iets doet wat ik niet okay vind, dan ga ik daar niet met gestrekt been in, maar stel ik eerst een vraag”. Er ontstaat bereidheid om in gesprek te gaan over verschillen. 
En om te zorgen dat dit levend blijft, volgen we deze sessie op met een reeks skillslabs waarin de vaardigheden rond Luisteren en Feedback geven en ontvangen worden geoefend.
 

Red ons congres

Klantcases Part1

Klant: Een expertisecentrum organiseert een congres voor 250 klanten en relaties.

'We organiseren een congres over actuele thema’s in ons werkveld. We willen sfeer, beleving en reuring, zodat iedereen alert blijft en er wat van opsteekt. En dat ze nou eens tot het einde blijven!'

Laat me het antwoord zien

We kiezen voor het Paradeconcept: de congresgangers betreden een kermisterrein waar alles kan maar niks hoeft, waar iedereen uit het bonte aanbod zijn eigen ‘attracties’ kiest. Er is een centraal plein met muziek, horeca en plenaire activiteiten. Daaromheen zijn tien ‘tenten’ met een doorlopend aanbod: workshops, lezingen, demonstraties, etc. Er zijn cabarateske entre-acts en onze creatief dagvoorzitter praat de boel aan elkaar.

We sluiten af met een Grande Finale waarin alles nog eens muzikaal de revue passeert. En alle congresgangers zijn tot het eind gebleven. 

Samenwerken in de keten

Kc Samenwerken In De Keten

Klant: Jeugdzorg, politie, Reclassering, CWI, buurtregisseurs en Onderwijsinspectie.

'In de aanpak van multi-probleemgezinnen wordt met de beste bedoelingen flink langs elkaar heen gewerkt. Binnenkort zitten we met alle partijen bij elkaar. Hebben jullie iets dat recht doet aan de complexiteit van ons werk, maar ook 'lucht' brengt? En er mag gelachen worden.'

Laat me het antwoord zien

Dit leent zich bij uitstek voor Multiprobleem acteren, een theaterinterventie waarin ketensamenwerking tussen organisaties op hilarische wijze verbeeld wordt. Dat dat snel fout gaat, wijst de praktijk uit.

De uitvoering:
Onze programmamaker schrijft een stuk met de titel “Samenwerken doe je zo!”  De acteurs zullen de aanwezige partijen wel eens even laten zien hoe je dat doet, samenwerken vanuit verschillende rollen. Dat is immers hun beroep! Maar binnen de kortste keren ontstaat er discussie over rollen, taken, bevoegdheden: wie heeft de regie?!  Het stuk loopt vast. Het is toch lastiger dan ze dachten… Tijd om hulp uit de zaal in te roepen!

Klant op 1

Kc Klant Op 1

Klant: supermarkt

'Wij scoren laag op klantgerichtheid. Daar willen we met het personeel over in gesprek. Hebben jullie iets waarin bewustwording en kennisoverdracht samengaan? Liefst een beetje speels?'

Laat me het antwoord zien

Onze programmamakers bedenken samen met de klant een aanpak die op 3 pijlers rust:

 • kennisoverdracht: wat moeten alle medewerkers vanaf nu gewoon doen mbt klantgerichtheid;
 • co-creatie: de medewerkers hebben zelf ongetwijfeld goede ideeën over klantgerichtheid;
 • leiderschap: de leidinggevenden moeten het vuurtje opstoken en brandende houden.

Co-creatie is winst, want het zorgt voor draagvlak omdat iedereen graag zijn eigen ideeënuitvoert.

Roadshow
We gaan voor een Roadshow langs alle supermarkten en productiebedrijven. Daarmee wordt het thema klantgerichtheid in korte tijd in de hele organisatie geïnjecteerd.
Een greep uit de interventies:

 • Een kennisquiz over zin en onzin van klant op 1.
 • Regietheater.
 • In een Ideeën-arena mogen deelnemers hun ideeën spuien en er zelf een top 3 uit samenstellen. Dit zorgt ervoor dat de sessies bruisen en veel ideeën opleveren.
 • Rolmodelsessies voor de leidinggevenden waarin de focus ligt op hun rol als aanjager van het thema.
 • Een animatie over klantgerichtheid. Deze wordt toegevoegd aan de e-learning module voor nieuwe medewerkers.

  De Roadshow duurt bijna een jaar. Een jaar waarin de supermarkt stap voor stap vier plaatsen stijgt op de klanttevredenheids-monitor.

Generatie Y

Kc Generatie Y

Klant: ICT-bedrijf

'In onze organisatie werken briljante jonge professionals, die schitterende dingen maken. Maar hun samenwerking met het senior management loopt ronduit stroef. Hoe kunnen we de kwaliteiten van beide generaties optimaal benutten?'

Laat me het antwoord zien

Na gesprekken met medewerkers van alle generaties, kiezen we voor 'De Reis van de Held'. Samen met een aantal jonge talenten spelen we hun succesverhalen na: zij spelen zichzelf en wij nemen alle andere rollen op ons. Hun verhalen komen tot leven en het is direct voelbaar wat deze 'helden' hebben moeten overwinnen om dat succes te bereiken. De aanwezige seniors zitten op het puntje van hun stoel en met ieder verhaal groeit het besef en de waardering.

Seniors
Hoe verhouden de seniors zich tot die talenten? Hoe kijk zij naar ze en wat weten van ze over deze talenten? Daarover gaan de acteurs met de aanwezigen in gesprek en als alle onderliggende zorgen, angsten en onzekerheden benoemd zijn, wordt het lied ingezet:“Oude Helden, Jonge Helden”. Een lied dat volledig bestaat uit uitspraken van de mensen in de zaal. De verhoudingen in de zaal worden voelbaar op het podium en raken mensen in hun hart. 

Ondernemerschap in de zorg

Kc Zorg Ondernemer

Klant: De directie van een zorginstelling wil met de medewerkers in gesprek.

'Om te overleven moeten wij meer ondernemend gaan denken en handelen. Hoe krijgen we de mensen op de werkvloer daarin mee? Die kunnen zich er helemaal niets bij voorstellen.'

Laat me het antwoord zien

In interviews met medewerkers komen we er achter dat de term ‘ondernemerschap’ verkeerde associaties oproept: 'Ik ben toch geen autoverkoper! Ik bied zorg!' Dat is voor de directie een enorme eye-opener. de medewerkers zitten helemaal niet  in de weerstand, ze verdedigen de kernwaarden van hun werk!'

De uitvoering:
We kiezen voor een mix van interventies die directie en werkvloer gezamenlijk laten onderzoeken of ‘ondernemerschap’ te rijmen valt met zorgkernwaarden. En zo ja, hoe? De aanwezigen spreken zorgen uit, onderzoeken, verleggen associaties en vinden manieren om ondernemerschap in de praktijk vorm te geven.

Een greep uit de interventies:

 • Een Barkrukgesprek waarin alle taboes worden uitgesproken
 • Speeddaten met de directie
 • Kennis- en Inspiratieworkshops waarin verantwoord ondernemerschap centraal staat
 • Regietheater
 • De Ideeënarena, een bruisende brainstorm met alle aanwezigen
 • Een Improvisatiescene waarin de belangrijkste punten van de dag op de revue passeren

Een greep uit reacties van medewerkers:
'Ik wist niet dat ondernemerschap zo bij me past. Heb gewoon zin om ermee aan de slag te gaan!'
'Ik dacht dat dat ondernemerschap iets van de directie was, maar nu zie ik dat het me kan helpen om mijn cliënten beter te bedienen.'

Een paar weken later werden we gevraagd een vervolgdag te organiseren. 

Dit zeggen klanten

De 4 acteurs hebben een topprestatie neergezet. In 1 dag ruim 80 mensen in beweging en weer in de positieve stand. Dank jullie wel!

Heel erg bedankt voor jullie bijdragen aan onze krachtmiddag. Van de collega's krijg ik zonder uitzondering hele positieve reacties op jullie inbreng.

Top! Het is een heel leuk, vernieuwend en creatief filmpje geworden, een 8,6 haal je niet zomaar :-) Ik ga Kapok zeker aanbevelen. Het was prettig samenwerken met jullie.

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323